Page one Consultants AS

Se pageone.no/personvern for informasjon om personvern.

Alle priser i nettbutikken er i norske kroner (NOK) og vises inklusive merverdiavgift (MVA).

Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestillingen og inkludere alle utgifter i forbindelse med kjøpet.

Ekspedering av ordre

Kunden vil få en bekreftelse på at ordren er mottatt, med et unikt ordrenummer.

Leveranse og frakt

Vi sender pakken per post i løpet av 1-2 virkedager etter mottatt ordre. Leveringstiden avhenger av sesong og mengde leveringer fra Posten og hvor i landet du bor. Se Postens egne forsendelses-tider på Posten hjemmeside.

Porto- og fraktkostnader

Alle ordre under kr 1000,- sendes til fastpris innland på kr 79,- per ordre.

Alle ordre over kr 1000,- sendes med fri frakt.

Tomt på lager

Vi tar forbehold om at oppgitt lagerstatus kan være feilaktig. Vi vil informere deg så raskt som mulig dersom vi ser at denne informasjonen ikke stemmer, og at leveransen vil bli utsatt på grunn av dette.

Betaling

Vi krever betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra oss til kunden.

Bedrifter kan ta kontakt med oss på 333 61 100 for å opprette et kundeforhold. Privatpersoner betaler for sine varer gjennom vår prefirerte betalingsløsning.

Forbehold

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/ tjenester på nettsiden. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket handel.

Angrerett

Ved Betaling i butikk anses kjøpet som i butikk og det er ingen angrerett i butikk.

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angre-skjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel på varen, må du innen rimelig tid ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema. Vi har eget Apple Sertifisert Verksted og behandler produkter som er kjøpt hos oss med prioritet.

 

Forbrukerkjøpsloven gir reklamasjon på 2 år eller 5 år avhengig av hvor lenge det er forventet at produktet skal vare.

Avbestilling
Kontakt oss på butikk@pageone.no for avbestilling. Dette må gjøres før varen er sendt.

Konfliktsløsning / Tvist

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.